Marlies Mannesse

Marlies Mannesse.jpg

 

Mijn naam is MARLIES MANNESSE.

Ik heb ruim 40 jaar werkervaring. Eerst als docent in het onderwijs en het sociaal cultureel werk. Daarna werkte ik een aantal jaren in de psychiatrie: ik gaf les aan verpleegkundigen en gaf therapie aan patienten. Ik werkte 10 jaar bij de RIAGG als creatief therapeut met kinderen, jongeren en gezinnen.

Sinds 1990 heb ik mijn eigen bedrijf, als creatief therapeut, als trainer en sinds 2008 ook als mediator. In de loop der jaren heb ik me gespecialiseerd in de behandeling van psychische trauma’s bij kinderen, jongeren en verstandelijk gehandicapten. Trauma’s opgelopen door pesten, mishandeling en geweld. Situaties waarbij grenzen worden overschreden. Veiligheid en vertrouwen zijn basisvoorwaarden om te kunnen groeien en ontwikkelen. Werken met kinderen betekent ook werken met de volwassenen waar een kind in het dagelijks leven mee te maken heeft.

Ik geef ook trainingen, workshops en gastcolleges over trauma en behandeling. Over signaleren van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag, mishandeling en seksueel misbruik. Deze trainingen zijn voor verschillende beroepsgroepen: hulpverleners, leerkrachten en advocaten.

En ik geef traningen in het buitenland, in conflictgebieden zoals voormalig Joegoslavie, Kameroen en Irak.

De vele conflictsituaties waarmee ik in aanraking kom, waren voor mij aanleiding om me ook te scholen als mediator en family mediator. Wanneer spanningen oplopen en emoties de overhand krijgen, is het niet makkelijk om een heldere, open en gelijkwaardige omgang met elkaar te hebben. Luisteren naar elkaar, horen wat de ander zegt en vraagt. Uitspreken wat voor jou belangrijk is en waar je je zorgen om maakt. En ook oog hebben de communicatie in houding en lichaamstaal. Zo kun je,met respect voor onderlinge verschillen, komen tot gezamenlijke oplossingen.

Ik ben bereikbaar via e-mail: marlies@mannesse.com en mobiel: 06 29567929.