Privacy Statement  Praktijk voor mediation Bax

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn vele soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers, bankrekeningen of burgersurvicenummers  zijn persoonsgegevens.  Al deze gegevens zijn door de wetgever beschermd.

 Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?
Alle persoonsgegevens die wij van u gebruiken zijn door u zelf aangeleverd.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?
Wij gebruiken gegevens over wie u bent, over uw gezinssamenstelling,  uw relatie,  uw kinderen, uw financiën, uw bezittingen en/of andere persoonlijke gegevens die een rol spelen bij de mediation.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Voor officiële documenten zoals een mediationovereenkomst, een ouderschapsplan en een echtscheidingsconvenant hebben wij een aantal persoonsgegevens nodig. Als mediator zijn wij betrokken bij de kwestie waarvoor u bij ons komt.  Voor het begeleiden van het mediationproces hebben wij vaak privacygevoelige informatie van u nodig.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Wij delen uw persoonsgegevens  alleen met derden als dat noodzakelijk is of als daar een goede reden voor is, maar uitsluitend nadat u daar zelf  toestemming voor hebt gegeven.In de mediationovereenkomst die u met ons sluit geeft u ons toestemming om uw gegevens te delen met:

Politie, justitie, toezichthouders en de Belastingdienst kunnen op grond van de wet gegevens van u bij ons opvragen. Verder kan de rechter ons verplichten bepaalde gegevens te verstrekken.

Hoe zorgen wij voor de beveiliging van uw persoonsgegevens?
Wij zorgen voor goede beveiliging van uw persoonsgegevens.Ons papieren archief bevindt zich in een afgesloten stalen kast. We besteden voortdurend aandacht aan de beveiliging van onze computers. Gaat er onverhoopt toch een keer iets mis? Dan komen wij direct in actie. Als er een datalek zou optreden lossen wij dat direct op. Wij registreren het lek en melden het aan de toezichthouder en aan u.                                                                                    Met al onze cliënten tekenen wij een geheimhoudingsverklaring.
Al onze medewerkers hebben een interne geheimhoudingsverklaring getekend.
We gaan zorgvuldig met uw gegevens om en alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens inzien en verwerken.
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij de Wet bescherming persoonsgegevens naleven. 
We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we ze gebruiken en zo lang de wet ons verplicht om die gegevens te bewaren.
Een echtscheidingsdossier wordt 7 jaar na scheiding vernietigd.

Wat doet onze website met uw privacy?
De Praktijk voor mediation Bax respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per email en/of per contactformulier) aan de Praktijk verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De persoonsgegevens die door u aan de praktijk voor mediation Bax worden verstrekt via de website van of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen.

Kunt u uw persoonsgegevens inzien of aanpassen?
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd of wilt u hierin wijzigingen aanbrengen? Dan kunt u gebruik maken van het “Recht van inzage” en het “Recht op aanpassen”. 

Wat is de status van dit privacy statement
De praktijk voor mediation Bax heeft de beveiliging van persoonsgegevens en van privacygevoelige informatie hoog in het vaandel staan. Door de snelle ontwikkeling van de techniek is er steeds meer mogelijk met data. Daardoor dient de regelgeving van tijd tot tijd te worden aangepast. Ons privacy beleid is dan ook nooit helemaal klaar. Wij blijven over dit onderwerp in gesprek met onze cliënten, toezichthouders en belangenorganisaties en houden ons beleid up to date.

Deze versie is gemaakt in mei 2018.