Mediation?

mediation 1.PNG

Start hier filmpje Mediation

  • Mediation bespaart tijd, geld en energie.
  • Bij mediation zoek je samen naar een blijvende oplosssing.
  • Bij mediation wordt er onafhankelijk en onpartijdig gehandeld.
  • Bij mediation komt ieders mening aan bod.
  • Bij mediation wordt gedacht in oplossingen.
  • Bij mediation kijk je niet alleen naar het verleden, maar vooral naaar de toekomst.

Lees meer...

Scheiden - Relatie beeindiging

echtscheiding.PNG

Start hier filmpje Scheiden

Scheiden is meer dan een administratieve zaak. Er spelen altijd emoties mee als boosheid of verdriet. Wilt u dat daarmee goed wordt omgegaan bij het maken van zakelijk afspraken? Wij zijn daar expert in. 

Lees meer...

Snel en goedkoop?

Guus Bax.jpg

Bij Guus Bax in Joure kunt u snel en goedkoop scheiden. Verwacht u weinig problemen rond uw scheiding en zijn snel en goedkoop uw belangrijkste uitgangspunten, dan zijn er verschillende opties mogelijk.

Lees meer...

Scheiden op afstand

Zoom.jpg

Onze praktijk biedt ook de mogelijkheid om op afstand te scheiden via de videobel-app Zoom.

Lees meer...

Scheiden met schulden?

Schulden.jpg

Schulden maken scheiden extra moeilijk. Trajecten WSNP en schuldsanering maken dat ook anderen zich bemoeien met uw keuzes. Wij hebben ervaring in het begeleiden van mensen in dergelijke situaties.

Lees meer...

Kind in echtscheiding Centraal

ouderschapsplan.PNG

Start hier filmpje Ouderschapsplan

KieC is een samenwerkingsverband van advocaten en mediators die het belang van kinderen in (echt-)scheidingssiutaties centraal stellen. Zij spannen zich in om juridische procedures te voorkomen die betrekking hebben op het ouderschapsplan en de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ouders voor hun kinderen.

Lees meer...

Hulp bij lastige keuzes

Bax_mediation_Guus4.jpg

Kiezen kan lastig zijn.  Zeker als omstandigheden je tot een keus dwingen en tijd dringt. Guus Bax ontwikkelde een methode die alles van belang meeweegt en optimaal het onbewuste benut.

Lees meer...

Conflict met gemeente of andere overheid

rijksoverheid.jpg

Een conflict met een overheid kan zomaar op je weg komen. Wat dan? Een formele juridisch procedure? Bezwaar maken en eventueel in beroep gaan of kijken of je er met mediation kunt uitkomen?

Lees meer...

Vertrouwenspersoon

kraamzus.png

Voor de kraamzorg organisatie KraamZus treedt Guus Bax op als vertrouwenspersoon.

Lees meer...

Klanttevredenheid

emoticons.jpg

Wilt u weten wat onze cliënten (44) in de afgelopen periode vonden van mediation bij onze praktijk?

Lees meer...

Bijzonder curator in jeugdzaken

Interieur 3.jpg

Guus Bax is naast mediator ook bijzonder curator jeugdzaken.

Kinderen hebben het recht om hun mening te geven. Daar moet naar geluisterd worden. Dat gebeurt niet altijd. Soms is dat niet erg. Soms is dat wel erg. Bijvoorbeeld als ouders gaan scheiden, als kinderen uit huis geplaatst worden of als ze een pleeggezin moeten verlaten.

Op de Praktijk voor mediation Bax zijn wij alert op huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij hanteren de "Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling". Klik hier voor de Meldcode.

Ouders behartigen de belangen van hun kinderen. Soms lukt dat niet. Soms zijn de belangen van ouders strijdig met die van hun kinderen. Als een kind het idee heeft dat niemand naar hem luistert, of goed voor zijn belangen opkomt, kan een kind een bijzonder curator vragen. 

Lees meer...

Nieuws

Nieuws voor startende mediators! Wil jij een goede start als mediator? Wij bieden wat jij daarvoor nodig hebt! Wij zijn ervaren mediators die tevens docent zijn bij mediationopleidingen.

Lees meer...

De Kunst van het Kiezen

De Kunst van het Kiezen.png

Geholpen door jarenlange ervaring heeft Guus Bax een methode ontwikkeld die u helpt om cliënten te begeleiden bij het maken van keuzes. De methode heeft hij uitgewerkt in zijn boek De kunst van het Kiezen. Dit boek is in 2015 verschenen in de Mediationreeks van de SDU. 

Guus Bax geeft regelmatig trainingen en cursussen rond De Kunst van het Kiezen. Voor data,  lees meer...

Lees meer...

Activiteiten voor mediators

Bax_mediation_interieur18 klein.jpg

Ben je net begonnen als mediator en wil je met wat extra training en begeleiding de puntjes op de i zetten? Wij bieden komend najaar een aantal relevante dagtrainingen en professionele intervisie. Heb je belangstelling: klik hier  

Dit najaar verzorgt André Tolman weer een tweetal mastercasses in onse praktijk. Klik hier 

Als trainer bij het opleidings-instituut Lifemediation geeft Guus Bax dit najaar in Joure een Basisopleiding MfN-registermediator. Heb je belangstelling ......

Lees meer...