Mediation?

mediation 1.PNG

Start hier filmpje Mediation

  • Mediation bespaart tijd, geld en energie.
  • Bij mediation zoek je samen naar een blijvende oplosssing.
  • Bij mediation wordt er onafhankelijk en onpartijdig gehandeld.
  • Bij mediation komt ieders mening aan bod.
  • Bij mediation wordt gedacht in oplossingen.
  • Bij mediation kijk je niet alleen naar het verleden, maar vooral naaar de toekomst.

Lees meer...

Snel en goedkoop?

Guus Bax.jpg

Bij Guus Bax in Joure kunt u snel en goedkoop scheiden. Verwacht u weinig problemen rond uw scheiding en zijn snel en goedkoop uw belangrijkste uitgangspunten, dan zijn er verschillende opties mogelijk.

Lees meer...

Scheiden op afstand

Zoom.jpg

Onze praktijk biedt ook de mogelijkheid om op afstand te scheiden via de videobel-app Zoom.

Lees meer...

Bijzonder curator in jeugdzaken

Bax_mediation_interieur35.jpg

Guus Bax is naast mediator ook bijzonder curator jeugdzaken.

Kinderen hebben het recht om hun mening te geven. Daar moet naar geluisterd worden. Dat gebeurt niet altijd. Soms is dat niet erg. Soms is dat wel erg. Bijvoorbeeld als ouders gaan scheiden, als kinderen uit huis geplaatst worden of als ze een pleeggezin moeten verlaten.

Ouders behartigen de belangen van hun kinderen. Soms lukt dat niet. Soms zijn de belangen van ouders strijdig met die van hun kinderen. Als een kind het idee heeft dat niemand naar hem luistert, of goed voor zijn belangen opkomt, kan een kind een bijzonder curator vragen.

Lees meer...

Meldcode huiselijk geweld

Op de Praktijk voor mediation Bax zijn wij alert op huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij hanteren de "Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling".

Lees meer...

Loopt ons huwelijk op z'n eind?

Bax_mediation_Guus4.jpg

Elke relatie kent ups en downs. Maar er kan een moment komen dat u zich afvraagt: wil ik nog wel samen verder? Niets doen is dan geen optie. Hoe langer u die vraag voor u uitschuift, hoe moeilijker het wordt.

Lees meer...

Kind in echtscheiding Centraal

ouderschapsplan.PNG

Start hier filmpje Ouderschapsplan

KieC is een samenwerkingsverband van advocaten en mediators die het belang van kinderen in (echt-)scheidingssiutaties centraal stellen. Zij spannen zich in om juridische procedures te voorkomen die betrekking hebben op het ouderschapsplan en de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ouders voor hun kinderen.

Lees meer...

Scheiden met schulden?

Schulden.jpg

Schulden maken scheiden extra moeilijk. Trajecten WSNP en schuldsanering maken dat ook anderen zich bemoeien met uw keuzes. Wij hebben ervaring in het begeleiden van mensen in dergelijke situaties.

Lees meer...

Conflict met gemeente of andere overheid

rijksoverheid.jpg

Een conflict met een overheid kan zomaar op je weg komen. Wat dan? Een formele juridisch procedure? Bezwaar maken en eventueel in beroep gaan of kijken of je er met mediation kunt uitkomen?

Lees meer...

Vertrouwenspersoon

kraamzus.png

Voor de kraamzorg organisatie KraamZus treedt Guus Bax op als vertrouwenspersoon.

Lees meer...

Scheiden - Relatie beeindiging

echtscheiding.PNG

Start hier filmpje Scheiden

Scheiden is meer dan een administratieve zaak. Er spelen altijd emoties mee als boosheid of verdriet. Wilt u dat daarmee goed wordt omgegaan bij het maken van zakelijk afspraken? Wij zijn daar expert in. 

Lees meer...

De Kunst van het Kiezen

De Kunst van het Kiezen.png

Geholpen door jarenlange ervaring heeft Guus Bax een methode ontwikkeld die u helpt om cliënten te begeleiden bij het maken van keuzes. De methode heeft hij uitgewerkt in zijn boek De kunst van het Kiezen. Dit boek is in 2015 verschenen in de Mediationreeks van de SDU. 

Guus Bax geeft regelmatig trainingen en cursussen rond De Kunst van het Kiezen. Heh je belangstelling...

Lees meer...

Activiteiten voor mediators

Bax_mediation_interieur18 klein.jpg

In het najaar 2021 bieden wij weer een tweetal Masterclasses van André Tolman aan, op 15 oktober en op 16 november. Daarnaast starten wij in september met een serie intervisiebijeenkomsten online. Voor alle mogelijkheden en data klik hier

Voor beginnende mediators bieden wij dit jaar samen met een aantal collega's diverse individuele begeleidingsmogelijkheden. Voor een overzicht klik hier

 Als trainer bij het opleidings-instituut Lifemediation geeft Guus Bax komend jaar in Joure een Basisopleiding MfN-registermediator. Heb je belangstelling ......

Lees meer...

Klanttevredenheid

emoticons.jpg

Wilt u reviews lezen of zelf een review schrijven, klik hieronder. Reviews

Wilt u weten wat onze cliënten (44) in de afgelopen periode vonden van mediation bij onze praktijk?

Lees meer...