Nieuws

In 2019 geeft André Tolman weer een aantal masterclasses in onze praktijk. Voor de data zie hieronder bij activiteiten voor mediators.

In 2019 biedt Guus Bax de Basisopleiding MfN-registermediator op twee manieren aan: alles in een week of vijf weekenden in het najaar.

Lees meer...

Scheiden - Relatie beeindiging

foto zonder Marlies 2.jpg

Scheiden is meer dan een administratieve zaak. Er spelen altijd emoties mee als boosheid of verdriet. Wilt u dat daarmee goed wordt omgegaan bij het maken van zakelijk afspraken? Wij zijn daar expert is. 

Lees meer...

Mediation?

Interieur 2.jpg

Mediation is het samen oplossen van een geschil met de hulp van een onpartijdige en onafhankelijke bemiddelaar: de mediator. Bij mediation gaat u met elkaar in gesprek. Samen het geschil oplossen is samen opnieuw naar uw toekomst kijken.

Lees meer...

Hulp bij lastige keuzes

Guus Bax.jpg

Kiezen kan lastig zijn.  Zeker als omstandigheden je tot een keus dwingen en tijd dringt. Guus Bax ontwikkelde een methode die alles van belang meeweegt en optimaal het onbewuste benut.

Lees meer...

Snel en goedkoop scheiden?

Verwacht u weinig problemen rond uw scheiding en zijn snel en goedkoop uw belangrijkste uitgangspunten, dan zijn er verschillende opties mogelijk.

Lees meer...

Kind in echtscheiding Centraal

Kiec is een samenwerkingsverband van advocaten en meditors die het belang van kinderen in (echt-) scheidingssituaties centraal stellen.

De advocaten en mediators van KieC spannen zich in om juridische procedures te voorkomen die betrekking hebben op het ouderschapsplan en de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ouders voor hun kinderen.

Lees meer...

Vertrouwenspersoon

Interieur 1.jpg

Voor de kraamzorg organisatie KraamZus fungeren Guus Bax en Marlies Mannesse als vertrouwenspersoon.

Lees meer...

Conflict met gemeente of andere overheid

Een conflict met een overheid kan zomaar op je weg komen. Wat dan? Een formele juridisch procedure? Bezwaar maken en eventueel in beroep gaan of kijken of je er met mediation kunt uitkomen?

Lees meer...

De Kunst van het Kiezen

De Kunst van het Kiezen.png

Geholpen door 10 jaar ervaring heeft Guus Bax een methode ontwikkeld die u helpt om cliënten te begeleiden bij het maken van keuzes. De methode heeft hij uitgewerkt in zijn boek De kunst van het Kiezen. Dit boek is onlangs verschenen in de Mediationreeks van de SDU. 

Guus Bax geeft regelmatig trainingen en cursussen rond De Kunst van het Kiezen. Voor data,  lees meer...

Lees meer...

Bijzonder curator in jeugdzaken

Interieur 3.jpg

Guus Bax is naast mediator ook bijzonder curator jeugdzaken.

Kinderen hebben het recht om hun mening te geven. Daar moet naar geluisterd worden. Dat gebeurt niet altijd. Soms is dat niet erg. Soms is dat wel erg. Bijvoorbeeld als ouders gaan scheiden, als kinderen uit huis geplaatst worden of als ze een pleeggezin moeten verlaten.

Op de Praktijk voor mediation Bax zijn wij alert op huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij hanteren de "Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling". Klik hier voor de Meldcode.

Ouders behartigen de belangen van hun kinderen. Soms lukt dat niet. Soms zijn de belangen van ouders strijdig met die van hun kinderen. Als een kind het idee heeft dat niemand naar hem luistert, of goed voor zijn belangen opkomt, kan een kind een bijzonder curator vragen. 

Lees meer...

Scheiden met schulden?

Gerard Hemmes.jpg

Schulden maken scheiden extra moeilijk. Trajecten WSNP en schuldsanering maken dat ook anderen zich bemoeien met uw keuzes. Wij hebben ervaring in het begeleiden van mensen in dergelijke situaties.

Lees meer...

Activiteiten voor mediators

Bax_mediation_interieur18 klein.jpg

Op donderdag 17 januari 2019 geeft André Tolman in onze praktijk een masterclass alimentatieberekening en op 14 maart een update wetswijzigingen waaronder het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Op 17 oktober geeft hij weer een masterclass ouderschapsplan en op 14 november een masterclass echtscheidingsconvenant. Heb je belangstelling? Stuur ons een mail.       

Als trainer bij het opleidings-instituut Lifemediation geeft Guus Bax dit najaar in Joure een Basisopleiding MfN-registermediator. Heb je belangstelling ......

Lees meer...