Gerard Hemmes, mediator

is in 1948 in Zutphen geboren, maar woont al meer dan 40 jaar in Friesland.

Studies en werkzaamheden

Na mijn eindexamen gymnasium a ging ik Nederlands studeren in Groningen en daarna theaterwetenschap in Amsterdam. Ondertussen bleef ik in het Noorden wonen en werken. In 1976 verhuisde ik van de stad Groningen naar het Friese platteland. In die jaren gaf ik ondermeer les Nederlands aan de RSG in Leeuwarden, werkte ik als dramaturg bij de Noorder Compagnie in Drachten en als beleidsmedewerker bij de Stichting Schrijvers School Samenleving in Amsterdam. Daarnaast was ik actief bij Tryater, waar ik onder meer les gaf aan de theateropleiding en als vertegenwoordiger van de spelers in het bestuur zitting had.

Vanaf eind jaren ‘70 richtte ik mij steeds meer op volwasseneneducatie. Ik werkte ondermeer bij een proefproject Open School en ontwikkelde vanuit het project Culturele Educatie een methode om volwassenen met weinig opleiding vertrouwd te maken met literatuur, beeldende kunst, toneel en muziek. Bij de Stichting Leerplanontwikkeling in Enschede hielp ik mee om deze methode geschikt te maken voor het middelbaar onderwijs. In de jaren ‘90 werkte ik mee aan een aantal nieuwe onderwijsmethoden op het gebied van culturele en kunstzinnige vorming.

Politiek en bestuur

In 1998 werd ik actief in de locale politiek van Skarsterlân. In 2000 kwam ik in de gemeenteraad en van 2002 tot 2010 was ik wethouder met ondermeer sociale zaken, zorg en welzijn, kunst en cultuur en volkshuisvesting in portefeuille. Vanuit het bestuur van de Vereniging Friese Gemeenten mocht ik 8 jaar lang de portefeuilles werk en inkomen en asielzaken beheren. Daarnaast was ik in die periode voorzitter en de Raad van Advies van de Gemeenschappelijke Kredietbank Friesland en lid van het Dagelijks Bestuur van de Sociale Werkvoorziening Empatec.

 Mediation

Tijdens mijn wethouderschap  begon ik met de opleiding tot mediator bij het Centrum voor Conflicthantering in Haarlem. In 2010 ronde ik deze opleiding af met een schriftelijk examen en ging ik werken bij de Praktijk voor mediation Bax. Van 2011 tot 2016 werkte ik ook als rechtbankmediator voor de rechtbank en het gerechtshof in Leeuwarden.

Buurtconflicten

De afgelopen jaren heb ik mij als mediator ondermeer toegelegd op buurtconflicten. Vanuit onze praktijk werkte ik mee aan de ontwikkeling van trainingen voor proffesionals die vanuit woningcorporaties, poltie of welzijninstellingen met beginnende buurtconflicten tr maken hebben. Daarnaast ben ik bij verschillende gecompliceerde buurtconflicten als (co)mediator betrokken gweest.