Guus Bax zal in 2017 opnieuw een paar ééndaagse trainingen De Kunst van het Kiezen geven.
Tijdens de dag leert u en ervaart u dat een te maken keuze tot stand komt door een afweging van belangen die totaal verschillend van aard kunnen zijn; zakelijk, emotioneel, financieel, juridisch. Uw casus of probleem staat die dag centraal. Aan het einde van de dag heeft u uw prioriteiten op een rijtje en kunt u een keuze maken. Boek en lunch zijn bij de prijs inbegrepen. Voor deze training krijgt u 6 MfN en 6 vFAS PE punten.

Kosten: € 207,00 (exlusief BTW) Voor het programma zie ééndaagse training.

Binnenkort volgen de data.

----------------------------------------------

Ook de driedaagse cursus De Kunst van het kiezen wordt komend jaar opniuw gegeven. In deze cursus leert u van Guus Bax hoe u uw cliënten de zes stappen uit de methode De Kunst van het Kiezen kunt laten zetten om goed gefundeerd een keuze te kunnen maken. Boek en lunch zijn bij de prijs inbegrepen. Voor deze cursus krijgt u 18 MfN en 18 vFAS PE punten.

Wanneer en waar de cusus wordt gegeven kunt u vanaf half december op onze site lezen 

Aan de 3 daagse training zijn vier intervisie avonden gekoppeld. Deze avonden bieden gelegenheid tot uitwisseling van ervaringen en verdieping van de opgedane en in praktijk gebrachte kennis. Hiervoor krijgt u 3 PE punten per intervisieavond van drie uren.

Kosten: € 621,00 (exclusief BTW) Voor het programma zie  driedaagse cursus.

----------------------------------------------

In de Mediationreeks van de SDU is het boek van Guus Bax, De Kunst van het Kiezen, verschenen. Het is te verkrijgen bij de uitgever of in de boekhandel (ISBN 9789012396882) Holtrop in de Midstraat 76 te Joure. Als hardcorver boek en als e-book (ISBN 9789012396899) kunt u het vinden bij www.holtrop-blz.nl. Vandaag voor 22.00 uur besteld is morgen (gratis) bezorgd.

Op vrijdag 29 januari 2016 is Guus Bax op Podium TV geïnterviewd over zijn boek De Kunst van het kiezen.

Op zaterdag 23 januari 2016 heeft Guus Bax in boekhandel Holtrop te Joure het eerste exemplaar van De kunst van het kiezen aangeboden aan de burgemeester van De Fryske Marren, de heer Fred Veenstra. Tijdens die bijeenkomst zette hij aan de hand van een collage uiteen hoe de methode in de praktijk was ontstaam en waarom hij De Kunst van het Kiezen had geschreven. Vervolgens signeerde hij zijn boek en voorzag het voor wie dat wilde van een persoonlijke inscriptie.

       

Voor trainingen en cursussen rond De Kunst van het Kiezen klik hier.