En de kinderen scheiden mee...

Als er kinderen zijn, is het belangrijk dat u een goede manier vindt om ook op langere termijn met elkaar te blijven overleggen. Een slechtlopende omgangsregeling is meestal het gevolg van een verstoorde relatie tussen de ouders. Het is van groot belang dat kinderen ook na de scheiding  begeleiding van beide ouders krijgen. Wij ondersteunen u beiden bij het begeleiden van uw kinderen en bij het zoeken naar een goede onderlinge overlegstructuur.

Mediation

Bij mediation gaat u met elkaar in gesprek. Wij helpen u om over uw boosheid of verdriet heen te stappen en samen met uw ex-partner naar de toekomst te kijken. Pas dan kunt u de afspraken maken die nodig zijn voor de kinderen : over de omgang, de vakanties, de opvoeding en verzorging. Als dat lukt is er meestal ook een basis gelegd voor verder overleg over wat zich in de toekomst nog voordoet.

Informatie

Tijdens de mediation kunt u van ons informatie krijgen over zaken als co-ouderschap, hoofdverblijf, omgangsregeling of alimentatie. Wij zorgen er voor dat u niets vergeet, maar u bepaalt samen wat u af wilt spreken en hoe u alles gaat regelen. Zo nodig schakelt u daarbij deskundigen in.

 Ouderschapsplan

Alles wat u met elkaar hebt afgesproken, schrijven wij voor u op in een ouderschapsplan.  Zo'n ouderschapsplan is verplicht als u uit elkaar gaat en samen het gezag hebt over uw kinderen. Het kan eenvoudig via een advocaat door de rechter worden bekrachtigd. Voor meer informatie klik hier.