Als de ouders het laten afweten

Niet alle ouders kunnen goed voor de belangen van hun kinderen opkomen. Dit kan komen omdat de ouders verstandelijk beperkt zijn of omdat ze verslaafd zijn of omdat ze alleen maar ruzie met elkaar maken. Ook bij problematische scheidingen, voogdijkwesties, uithuisplaatsingenkunnen gezinsproblemen leiden tot een rechtszaak. Ouders kunnen advocten inhuren om hun belangen goed te vertegenwoordigen, maar wie komt op voor het kind?

Op de Praktijk voor mediation Bax zijn wij alert op het signaleren van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Bij vermoedens hiervan wordt gehandeld volgens de "Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling". Klik hier voor de Meldcode.

Soms zijn er geen (pleeg-) ouders dan is er bijvoorbeeld een organisatie of instelling die de verantwoordelijkheid voor een kind heeft gekregen. Ook die hebben eigen belangen die niet hetzelfde hoeven te zijn als die van het kind. Mogelijk zijn hun belangen zelfs strijdig. Wat moet je dan als kind?

Je kunt dan de rechter vragen een bijzonder curator te benoemen. Die bijzonder curator heeft dan slechts één taak. Het behartigen van de belangen van het kind. De kinderrechtswinkel kan je helpen om dit aan de rechter te vragen.

 Volgens een richtlijn kan een bijzondere curator worden benoemd als er een belangenstrijd is tussen ouders(s) en kind, die te maken heeft met de opvoeding, de verzorging of het vermogen van het kind. Het maakt daarbij niet uit of de ouders het met elkaar eens zijn of lijnrecht tegenover elkaar staan.