Alle keuzes hebben consequenties, voor jezelf en vaak ook voor je omgeving, voor je collega’s of voor de mensen die je lief zijn. Daarom is het zaak om voor je kiest alle aspecten goed in beeld te brengen en tegen elkaar af te wegen. Dat valt vaak niet mee.

Alles op een rij

In onze praktijk hebben wij een methode ontwikkeld om tot een weloverwogen keuze te komen. Wij helpen u eerst om in kaart te brengen hoe uw omgeving betrokken is bij de keuze die u moet maken.  Daarbij kijken we of er spanningen bestaan tussen de verschillende “rollen” die u zelf speelt in de betreffende kwestie: ouder, echtgenoot, werknemer, vrijwilliger….. En natuurlijk kunt u ook niet om uzelf heen, om uw mogelijkheden, uw kwaliteiten en elkaar tegenwerkende motieven. Hebt u dat allemaal op een rij, dan vallen er vast al wel een paar opties af, maar er blijven er ook nog genoeg over om nog eens rustig over na te denken.

 Verstand en gevoel

Voor een goede afweging van die verschillende opties moet je alle feiten op een rij hebben en zo goed mogelijk de consequenties inschatten. Dat doe je met je verstand en je gevoel. Maar je hebt ook je onderbewuste en je intuïtie. Die zijn van wezenlijk belang bij het maken van de juiste keuze. Daarom laten wij u alle mogelijkheden eerst rationeel en daarna intuïtief bekijken en wegen tot u elke optie een prioriteit heeft gegeven.

 Een weloverwogen keuze

Om tot een weloverwogen keuze te komen, gaat u tot slot de prioriteiten ten opzichte van elkaar waarderen. Alles wat u tot nu toe bij de verschillende opties hebt bedacht en overwogen speelt daarbij mee. Toch komen mensen in deze laatste fase vaak tot verrassende conclusies. Twijfel maakt plaats voor zekerheid en uiteindelijk maken ze de keuze die het beste bij hen past bij hun omstandigheden en hun omgeving.

 Tijdspad

In onze methode bestaat het proces om tot een weloverwogen keuze te komen uit een vijftal stappen. Om al die stappen in alle rust te kunnen zetten zijn er doorgaans zo’n vier uren nodig. Die uren kunnen over twee sessies worden verdeeld, of achter elkaar op één dagdeel worden gepland.

 Kiezen kan ook samen

Het kan zijn dat u samen met bijvoorbeeld uw echtgenoot of zakenpartner tot een keuze moet komen en dat u er samen niet uitkomt. Ook in die situatie werkt onze methode. U komt dan samen en ervaart niet alleen wat voor u het zwaarst weegt, maar ook wat voor de ander van belang is. Het tijdspad en de kosten zijn in principe voor samen hetzelfde als voor u alleen.