Onenigheid met de overheid is van alle plaatsen en tijden.

U hebt een klacht of u gaat in bezwaar en beroep tegen een overheidsbeslissing. Bijvoorbeeld de gemeente, het UWV, de Belastingdienst en u komt er samen niet uit. De meningen blijven verschillen, de standpunten verharden. Daarom bent u naar de bestuursrechter gestapt of u overweegt dit te doen. Dat de rechter een uitspraak doet, dat is zeker. Maar het is altijd maar afwachten of u gelijk krijgt. Het kan ook anders!

Als mediator bemiddel ik, dat wil zeggen dat ik de gesprekken zo begeleidt dat de partijen tot overeenstemming kunnen komen. Ik lever geen inhoudelijke bijdrage en spreek ook geen oordeel uit. Ik zorg er wel voor dat de oplossing op uitvoerbaarheid wordt getoetst. Als onafhankelijke en onpartijdige derde heb ik met geen van de partijen een relatie noch heb ik belang bij de uitkomst van de mediation. Als rechtbank-mediator voldoe ik aan strenge kwaliteitscriteria.

Partijen en het conflict:

Partijen zijn het overheidsorgaan dat een besluit heeft genomen en degene die tegen dat besluit een procedure is begonnen en eventuele anderen die in de procedure of bij het conflict zijn betrokken (bijvoorbeeld de vergunninghouder).  In principe kunt u voor mediation kiezen in alle soorten conflicten waarvoor u ook een juridische procedure bij de bestuursrechter kunt aanspannen, m.u.v. vreemdelingenzaken.

Ruimte voor onderhandelen         

Voorwaarde is dat er wel ruimte moet zijn voor onderhandeling. Is die ruimte er niet, dan heeft mediation geen zin. Natuurlijk heeft de overheid zich te houden aan regels en is haar bewegingsruimte hierdoor niet onbeperkt. Het maakt niet uit of het gaat om conflicten over uitkeringen, vergunningen, subsidies, belastingen, rechtsposities van ambtenaren of  andere conflicten met de overheid.

Opschorten gerechtelijke procedure 

De gerechtelijke procedure wordt stilgelegd als u voor mediation kiest. Zodra u, de andere partij of ik aangeef de mediation te willen stoppen of als u er toch niet samen uitkomt, gaat de zaak terug naar de rechter. Deze zet dan de gerechtelijke procedure voort. Als u tot overeenstemming bent gekomen, wordt de procedure gestopt.

Wilt u meer weten over mediation bij de rechtbank of het gerechtshof dan kunt u contact opnemen met de mediationfunctionaris.

Voordelen van mediation

Mediation kent een groot aantal voordelen ten opzichte van andere vormen van geschillenoplossing. De belangrijkste zijn: