Tijd is geld. Een conflict op het werk.

In sommige gevallen kunnen partijen de gerezen conflicten in een werksituatie niet meer zelf oplossen. Door de verschillende zienswijze of beleving kunnen emoties oplopen en kan een impasse ontstaan. Ontslag lijkt soms de enige optie. Gerechtelijke stappen lijken dé oplossing. Situaties waarin standpunten verhard zijn gaan vaak gepaard met leed en hoge kosten. Bemiddeling door een professionele mediator kan in deze gevallen een effectieve, veilige betrouwbare oplossing voor beide partijen zijn.

Mediation: Gezamenlijke oplossing

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van een neutrale conflict-bemiddelaar: de mediator. Ik help u en de ander bij het vinden van een gezamenlijke oplossing. Groot voordeel is dat u de baas blijft over de oplossing van uw geschil en uw relatie niet onnodig (verder) wordt beschadigd

De mediator

De mediator is niet de persoon die oplossingen aanreikt of zich inhoudelijk met de kwestie bemoeit. Ik ben vooral degene die het proces van conflicthantering faciliteert doordat ik wederzijdse belangen help verhelderen. Hierdoor kan een eventuele impasse worden verbroken.

Van belang is wat u wilt

Deelnemers verbinden zich vooraf tot geheimhouding. Bij mediation zijn veel meer creatieve oplossingen mogelijk dan in een juridische procedure. U bepaalt samen hoe de oplossing eruit ziet. Dat levert een win-win-situatie op. De uitkomst wordt in een overeenkomst vastgelegd. Daarmee eindigt de mediation.

Voordelen van mediation

Mediation kent een groot aantal voordelen ten opzichte van andere vormen van geschillenoplossing. De belangrijkste zijn: