De Cijfers

Aantal mediations, verwijzing en slagingspercentage

Bij het NMI worden alle afgeronde mediations vermeld, inclusief resultaat en andere interessante informatie. Wij hechten eraan om deze informatie via onze site met u te delen.

Vanaf begin 2011 tot eind 2013 zijn er vanuit onze praktijk 85 mediations afgerond. Bij 67% van deze mediations werd overeenstemming bereikt.

In 70% van de gevallen zijn partijen doorverwezen door de rechter of door hun advocaat. Dit betekent dat het conflict een hogere mate van escalatie heeft en al langer duurt dan bij een mediation op direct verzoek van beide partijen zonder dat er een advocaat of rechter aan te pas is gekomen.

In de afgelopen vier jaar zien wij een ontwikkeling naar minder verwijzingen door de rechter of de advocaat en meer mediations op eigen verzoek. In 2010 werd 77% van onze klanten verwezen door de rechter of de advocaat. In 2013 was dat nog maar 38%. Het slagingspercentage nam toe van 64% in 2010 tot 86% in 2013.

Mediation lukt vrijwel altijd als partijen echt willen en als ze niet star vasthouden aan eenmaal ingenomen standpunten. Het slagingspercentage zakt naarmate de wil om er samen uit te komen afneemt en er langer en heftiger wordt gestreden. Zelfs dan is mediation vaak de beste optie en blijkt de succeskans bij ons altijd nog 50%!