De Methode

Stappen

De methode achter De kunst van het Kiezen bestaat uit zes stappen. 1. De innerlijke bewustmaking. 2. De bewustmaking van de context of relatie. 3. De rationele stap. 4. De onderbewuste of intuïtieve stap. 5. De prioriteiten. 6. De keuze- en verdeelstap.

Voorbereiding

Zonodig zijn er nog twee voorbereidingsstappen mogelijk. Die stappen omschrijft Guus Bax als bewustmakingsstappen. 1, Bewustwording bij degene die moet kiezen van de eigen opvattingen over karaktertrekken van zichzelf en eventuele andere betrokkene(n). 2. Bewustmaking van de eigen rollen en het richten op de uitdagingen, op de toekomst.

 

Samenvatting van de methode.

In deze methode wordt geen onderscheid gemaakt tussen belangen en te behandelen onderwerpen. Doel is het maken van een keuze of het bereiken van overeenstemming over te maken keuzes. Bijvoorbeeld overeenstemming over verdeling van tijd, geld, (pensioen-)rechten en/of plichten. Afhankelijk of er sprake is van één cliënt of meerdere partijen wordt op het laatst een verschillende aanpak gebruikt.