De Kunst van het Kiezen is verschenen in de Mediationreeks van de SDU (ISBN 9789012396882) en als e-book (ISBN 9789012396899).

Guus Bax geeft op 19 vrijdag november 2021 opnieuw een ééndaagse training De Kunst van het Kiezen.
Tijdens de dag leert u en ervaart u dat een te maken keuze tot stand komt door een afweging van belangen die totaal verschillend van aard kunnen zijn; zakelijk, emotioneel, financieel, juridisch. Uw casus of probleem staat die dag centraal. Aan het einde van de dag heeft u uw prioriteiten op een rijtje en kunt u een keuze maken. Boek en lunch zijn bij de prijs inbegrepen. Voor deze training krijgt u 6 MfN PE punten.

Kosten: € 220,00 (exclusief BTW) Voor het programma zie ééndaagse training.

Hebt u belangstelling? Stuur en mail naar g.bax@praktijkvoormediation.nl en wij houden u op de hoogte.

----------------------------------------------

De driedaagse cursus De Kunst van het kiezen wordt waarschijnlijk ook in de tweede helft van 2021 opnieuw gegeven. In deze cursus leert u van Guus Bax hoe u uw cliënten de zes stappen uit de methode De Kunst van het Kiezen kunt laten zetten om goed gefundeerd een keuze te kunnen maken. Boek en lunch zijn bij de prijs inbegrepen. Voor deze cursus krijgt u 18 MfN en 18 vFAS PE punten.

Aan de 3 daagse training zijn vier intervisie avonden gekoppeld. Deze avonden bieden gelegenheid tot uitwisseling van ervaringen en verdieping van de opgedane en in praktijk gebrachte kennis. Hiervoor krijgt u 3 PE punten per intervisieavond van drie uren.

Kosten: € 621,00 (exclusief BTW) Voor het programma zie  driedaagse cursus.

Hebt u belangstelling? Stuur een mail naar g.bax@praktijkvoormediation.nl en wij houden u op de hoogte.