De Kunst van het Kiezen is verschenen in de Mediationreeks van de SDU . Het is te verkrijgen bij de uitgever of in de boekhandel (ISBN 9789012396882) Holtrop in de Midstraat 76 te Joure. Als hardcove boek en als e-book (ISBN 9789012396899) kunt u het vinden bij www.holtrop-blz.nl. Vandaag voor 22.00 uur besteld is morgen (gratis) bezorgd.

Guus Bax zal volgend jaar opnieuw een paar ééndaagse trainingen De Kunst van het Kiezen geven.
Tijdens de dag leert u en ervaart u dat een te maken keuze tot stand komt door een afweging van belangen die totaal verschillend van aard kunnen zijn; zakelijk, emotioneel, financieel, juridisch. Uw casus of probleem staat die dag centraal. Aan het einde van de dag heeft u uw prioriteiten op een rijtje en kunt u een keuze maken. Boek en lunch zijn bij de prijs inbegrepen. Voor deze training krijgt u 6 MfN en 6 vFAS PE punten.

Kosten: € 207,00 (exlusief BTW) Voor het programma zie ééndaagse training.

----------------------------------------------

Ook de driedaagse cursus De Kunst van het kiezen wordt komend jaar opniuw gegeven. In deze cursus leert u van Guus Bax hoe u uw cliënten de zes stappen uit de methode De Kunst van het Kiezen kunt laten zetten om goed gefundeerd een keuze te kunnen maken. Boek en lunch zijn bij de prijs inbegrepen. Voor deze cursus krijgt u 18 MfN en 18 vFAS PE punten.

Wanneer en waar de cusus wordt gegeven kunt u vanaf half december op onze site lezen 

Aan de 3 daagse training zijn vier intervisie avonden gekoppeld. Deze avonden bieden gelegenheid tot uitwisseling van ervaringen en verdieping van de opgedane en in praktijk gebrachte kennis. Hiervoor krijgt u 3 PE punten per intervisieavond van drie uren.

Kosten: € 621,00 (exclusief BTW) Voor het programma zie  driedaagse cursus.