Samenwerken of vechten met de overheid?

Bestuurlijke besluitvorming zorgt geregeld voor conflicten met burgers. De reden is dat bij overheidsbesluiten vaak tegenstrijdige belangen betrokken zijn. Overheidsorganisaties maken daarom in toenemende mate gebruik van bemiddeling.

Bij de behandeling van zienswijzen of bezwaren wordt geprobeerd met belanghebbenden een oplossing te vinden voor een conflict over het voorgenomen besluit. Zo kunnen juridische procedures worden voorkomen. Het bestaande bestuursrechtelijke systeem is echter niet ontworpen met de gedachte dat het bestuur met burgers onderhandelt over te nemen besluiten. Mediation (beleidsmediation) kan fungeren als een adequaat instrument ter voorkomen van geschillen met de overheid.