Kosten en facturering

Kosten

De eerste kennismaking (ongeveer 30 minuten) waarbij u informatie krijgt hoe mediation in zijn werk gaat, is kosteloos.

De kosten voor de mediationprocedure bestaan uit:

Tarief bij familiemediation

Het uurtarief bedraagt € 157,--. Het is gebruikelijk dat beide partijen ieder de helft van de kosten betalen. Wij zijn gewend om maandelijks een rekening te sturen.

Toevoeging

Mensen met weinig geld kunnen gebruik maken van gesubsidieerde mediation. Dit heet een toevoeging. De inkomens- en vermogensgrenzen die hiervoor gelden vindt u hier. U kunt zelf nagaan of u in aanmerking komt. Als dat zo is, dan betaalt u, afhankelijk van uw inkomen, ofwel niets, ofwel een eigen bijdrage van in totaal hooguit € 112,-- . Indien van toepassing, wikkelen wij de aanvraag voor een toevoeging direct voor u af. Wij vragen u dan wel een eenmalige incasso machtiging te ondertekenen voor de eigen bijdrage.

Verder wijzen wij u op de mogelijkheid dat de Raad voor Rechtsbijstand de verstrekte toevoeging achteraf (bijvoorbeeld omdat uw vermogen te hoog is) kan intrekken. In dat geval zullen wij u alsnog ons uurtarief in rekening moeten brengen.

Zakelijke, bestuurs- of arbeidsgeschillen

Het uurtarief  voor zakelijke, bestuurs- of arbeidsgeschillen bedraagt per uur € 185,00*.  Wij vragen geen opslag voor kantoorkosten. Voor gemaakte reiskosten wordt € 0,35* per kilometer gerekend. 

* de genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw.

Algemene voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.

Facturering

Facturering vindt maandelijks (achteraf) plaats. Betaling van het rekeningbedrag graag binnen 14 dagen na rekeningdatum, onder vermelding van het op de factuur genoemde factuurnummer. Ons Incasso protocol vind u hier.

IBAN NL57RABO0399442022
BTW-id NL001299430B08

Rentewaarden

Voor de laatste rentes verwijs ik u naar de 1 jaars Euribor van het laatste jaar