Nieuws

Raderen dwars.png

Binnenkort komt ons nieuwe programma van trainingen en workshops op de site.

Lees meer...

Scheiden - Relatie beeindiging

foto zonder Marlies 2.jpg

Scheiden is meer dan een administratieve zaak. Er spelen altijd emoties mee als boosheid of verdriet. Wilt u dat daarmee goed wordt omgegaan bij het maken van zakelijk afspraken? Wij zijn daar expert is. 

Lees meer...

Mediation?

Interieur 2.jpg

Mediation is het samen oplossen van een geschil met de hulp van een onpartijdige en onafhankelijke bemiddelaar: de mediator. Bij mediation gaat u met elkaar in gesprek. Samen het geschil oplossen is samen opnieuw naar uw toekomst kijken.

Lees meer...

Snel en goedkoop scheiden?

Verwacht u weinig problemen rond uw scheiding en zijn snel en goedkoop uw belangrijkste uitgangspunten, dan zijn er verschillende opties mogelijk.

Lees meer...

Hulp bij lastige keuzes

Guus Bax.jpg

Kiezen kan lastig zijn.  Zeker als omstandigheden je tot een keus dwingen en tijd dringt. Guus Bax ontwikkelde een methode die alles van belang meeweegt en optimaal het onbewuste benut.

Lees meer...

De Kunst van het Kiezen

De Kunst van het Kiezen.png

Geholpen door 10 jaar ervaring heeft Guus Bax een methode ontwikkeld die u helpt om cliënten te begeleiden bij het maken van keuzes. De methode heeft hij uitgewerkt in zijn boek De kunst van het Kiezen. Dit boek is onlangs verschenen in de Mediationreeks van de SDU. 

Guus Bax geeft regelmatig trainingen en cursussen rond De Kunst van het Kiezen. Voor data,  lees meer...

Lees meer...

Conflict met gemeente of andere overheid

Een conflict met een overheid kan zomaar op je weg komen. Wat dan? Een formele juridisch procedure? Bezwaar maken en eventueel in beroep gaan of kijken of je er met mediation kunt uitkomen?

Lees meer...

Vertrouwenspersoon

Interieur 1.jpg

Guus Bax en Marlies Mannesse verzorgen de functie van vertrouwenspersoon voor Kraamzus.

Lees meer...

Activiteiten voor mediators

Bax_mediation_interieur18 klein.jpg

Binnenkort komen de nieuwe data van trainingen en workshops voor mediators, advocaten en hulpverleners op de site!

Lees meer...

Bijzonder curator jeugdzaken

Interieur 3.jpg

Kinderen hebben het recht om hun mening te geven. Daar moet naar geluisterd worden. Dat gebeurt niet altijd. Soms is dat niet erg. Soms is dat wel erg. Bijvoorbeeld als ouders gaan scheiden, als kinderen uit huis geplaatst worden of als ze een pleeggezin moeten verlaten.

Op de Praktijk voor mediation Bax zijn wij alert op het signaleren van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Bij vermoedens hiervan wordt gehandeld volgens de "Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling". Klik hier voor de Meldcode.

Ouders behartigen de belangen van hun kinderen. Soms lukt dat niet. Soms zijn de belangen van ouders strijdig met die van hun kinderen. Als een kind het idee heeft dat niemand naar hem luistert, of goed voor zijn belangen opkomt, kan een kind een bijzonder curator vragen. 

Lees meer...

Scheiden met schulden?

Gerard Hemmes.jpg

Schulden maken scheiden extra moeilijk. Trajecten WSNP en schuldsanering maken dat ook anderen zich bemoeien met uw keuzes. Wij hebben ervaring in het begeleiden van mensen in dergelijke situaties.

Lees meer...